Registracija je otvorena do 15.06.2020. godine

Više informacija na e-mail:  khodzic@fkn.unsa.ba ili na telefon: + 387 33 561-225