top of page

Galerije fotografija ljetne škole "Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni

Detalje sa završene ljetnje škole možete pogledati u sljedećim galerijama:

Uvodna predavanja

Prvi dan

Drugi dan

Treći dan

Četvrti dan

Dodjela certifikata

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page