Galerije fotografija ljetne škole "Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni

Detalje sa završene ljetnje škole možete pogledati u sljedećim galerijama:

Uvodna predavanja

Prvi dan

Drugi dan

Treći dan

Četvrti dan

Dodjela certifikata

Featured Posts