top of page

Svečano otvorena ljetna škola „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Herce

Ljetna škola „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“, koju uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo provodi Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, zvanično je otvorena u prostorijama Fakulteta u ponedjeljak, 20.06.2016. godine.

Takođe, partneri u realizaciji ovog programa su i UNICEF u BiH, organizacija „Save the Children“, JU „Kantonalni Centar za socijalni rad Sarajevo“, te Udruženje direktora/ravnatelja sarajevskih osnovnih škola.

Ljetna škola „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ realiziraće se u periodu od 20. do 26. juna 2016. godine na našem fakultetu, a za učešće je prijavljeno više od 60 polaznika, i to direktora i zamjenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika, pedagoga, psihologa, kao i djelatnika centara za socijalni rad širom Federacije BiH, te studenata sa Univerziteta u Sarajevu.

Na press konferenciji upriličenoj povodom otvaranja Ljetne škole govorili su dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Nedžad Korajlić, šef Katedre za kriminologiju Fakulteta i voditelj Ljetne škole, prof. dr Elmedin Muratbegović, kao i stručna savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Melisa Mizdrak, pomoćnik ministra zdravlja Federacije BiH, prim. dr Goran Čerkez, te Mirsada Poturković u ime Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo.

Na samom otvaranju Ljetne škole, prof. Muratbegović je predstavio program Ljetne škole, kao i predavače, akademsko osoblje i profesionalce iz ove oblasti, koji će sprovoditi intenzivnu obuku polaznika za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom.

U ime Univerziteta u Sarajevu, Ljetnu školu „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ je zvanično otvorio prorektor za oblast naučnoistraživačkog rada prof. dr Faruk Mekić.

Medijske izvještaje o Ljetnoj školi, možete pronaći na sljedećim linkovima:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page