top of page
Prof. Dr. Nedžad Korajlić
 
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Poštovani polaznici „Ljetne škole  -  Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“,


Izuzetno mi je zadovoljstvo što vam se mogu obratiti u povodu pokretanja još jednog programa cjeloživotnog učenja koji realizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. 


„Ljetna škola  -  Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“ je program necikličnog oblika obrazovanja koji i ovaj put realizujemo u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, našim, sada već tradicionalnim, međunarodnim partnerom, čiji vrhunski stručnjaci u saradnji sa akademskim osobljem našeg fakulteta, kontinuirano pružaju profilirane edukacije, kako studentima, tako i profesionalcima.


Ljetna škola je namijenjena svim zainteresiranim osobama koje žele da steknu opšta i specifična znanja, kao i da unaprijede svoja postojeća znanja iz domena efektivnog i efikasnog djelovanja u slučajevima kriznih situacija u školama i djece u riziku, a posebno socijalnim radnicima, psiholozima, pedagozima, vaspitačima u predškolskim ustanovama, direktorima obrazovno-odgojnih ustanova, policajcima, tužiocima i sudijama. 


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije svoje programe cjeloživotnog učenja – Ljetne škole provodi uz stalno partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Raduje nas da su i nadležna ministarstva i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prepoznala značaj ovog projekta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, te Ministarstvo unutrašnjih poslova USK.


Uspješno realizirane ljetne i zimske škole u prethodnom periodu, te izuzetno uspješna evaluacija naših programa od strane polaznika,  dodatni su podstrek našem Fakultetu za kreiranje novih aktuelnih necikličnih programa, te nastavak aktivnosti na kontinuiranom provođenju različitih oblika edukacije u društvu u kojem živimo i radimo.

Prof. dr. Elmedin Muratbegović
Voditelj ljetne škole
Dr.sci Ivan Toth,
v.pred., prof.
 
Dekan Veleučilišta Velika Gorica

Poštovani polaznici „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“,

 

Veleučilište Velika Gorica kao dugogodišnji  partner Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iskreno se raduje našoj zajedničkoj suradnji na projektu organiziranja i provedbe „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“, koja će se prvi puta održati 2016. godine u Sarajevu.

 

Uzimajući u obzir važnost upravljanja krizama u vrijeme snažnih društvenih turbulencija, nepredvidivih  prirodnih katastrofa i raznih drugih sigurnosnih izazova, krizni menadžment i upravljanje krizama stvarne su potrebe današnjice. 

 

„Međunarodna Ljetna škola  -  Upravljanje u kriznim situacijama“, stavlja pred vas mogućnost da obnovite i potvrdite stečena znanja, ali i da puno toga novog naučite. Međunarodna ljetna škola je zamišljena kao nadogradnja kako vašeg znanja, tako i vaših iskustava i vještina. Uvjeren sam da će vam znanja i kompetencije  stečena svladavanjem vrlo zahtjevnog programa biti  prednost u vašoj daljnjoj karijeri.

 

Kao dekana Veleučilišta Velika Gorica koje provodi preddiplomski stručni studij Upravljanja u kriznim uvjetima i specijalistički diplomski stručni studij Kriznog menadžmenta, posebno me raduje činjenica da ćemo zajedničkom organizacijom „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“, biti partneri u ovom, za cijelu našu regiju, važnom  projektu.

 

Novi međunarodni projekt logičan je nastavak naše dosadašnje uspješne suradnje i uvjeren sam  u njegov izvrstan ishod. Siguran sam da će projekt Međunarodne ljetne škole još više učvrstiti našu suradnju i olakšati nam put kroz sve izazove koji su pred nama.

Zaštita ljudi od nasilja je primarni zadatak savremene zajednice, a zaštita djece od ove pošasti je dodatni zadatak i obaveza kojoj bi svaka ozbiljna i civilizirana zajednica trebala posvetiti veliku pažnju. Nasilje svih vrsta, naročito nasilje u svakodnevnom životu, prijeti da postane obrazac ponašanja koji zajednica prisilno prihvata kao rutinu. Kako se zaštititi od nasilja i kako precizirati elemente zaštite od svih oblika nasilja veliki su izazovi za sve organe formalne ali i neformalne  socijalne kontrole danas. Ponovljeno mnogo puta, nasilje nad djecom oduzima i cijelom društvu mogućnost razvoja, a time sprečava napredak ka ostvarivanju Milenijskih razvojnih ciljeva.  Bosna i Hercegovina je članstvom u UN-u i prihvatanjem Konvencije o pravima djeteta kao osnovni princip zaštite  djece preuzela standard prepoznatljiv kao “najbolji interes djeteta” što generalno i jeste ključni princip zaštite djece u međunarodnim i regionalnim okvirima.Stoga, možemo zaključiti da je sigurnost djece  zasigurno glavna preokupacija i obaveza modernih i ozbiljnih društava danas.

 

Zaštititi djecu od svih oblika opasnosti predstavlja vrlo komplikovan zadatak. Stoga smo, kao Visokoškolska ustanova najstarijeg univerziteta u BIH prihvatili ovaj veliki izazov. Tačnije, prihvatili smo obavezu organizacije ove Ljetne škole pod naslovom „Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“. Naime, naš zadatak je definisati krizne situacije, ukazati na indikatore najranijeg prepoznavanja kriznih situacija i pronalaženje rješenja za iste. Posebnu pažnju posvetit ćemo konkretizaciji i  približavanju odredbi dokumenta pod nazivom: „Smjernice za postupanje za slučajeve nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ organima formalne socijalne kontrole USK, vodeći računa o svim relevantnim institucijama koje tretiraju ovaj problem u svoj njegovoj složenosti. Smjernicama su precizno preporučeni neki segmenti rada i tretiranja djece žrtava nasilja kroz općeprihvaćenu definiciju nasilja, preporučene profesionalne i standarde nadležnih javnih tijela i drugih institucija formalne socijalne kontrole na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Dokument nije obavezujući za organe formalne socijalne kontrole, ali ipak smo procijenili da u sebi sadrži vrlo konkretne preporuke koje mogu pomoći profesionalcima u svakodnevnoj aktivnosti preventivnog i represivnog tretmana u slučajevima nasilja nad djecom u BIH. Na ovaj način, putem Ljetne škole, stručnoj, ali i široj javnosti, nudimo edukaciju koja će u budućnosti zasigurno pomoći u procesu ranog prepoznavanja, ali i prijavljivanja slučajeva nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.


Nadamo se da će naš tim nastavnika i saradnika, uspjeti približiti najnovije svjetske standarde i u ovom dijelu BIH.

bottom of page