top of page

Summerschool.ba nudi akademske programe i kurseve cjeloživotnog učenja stvorenih po metodološkom konceptu evropskih programa ljetnih škola. 

Summerschool.ba programi ljetnih škola usmjereni su ka sticanju ključnih kompetencija neophodnih za ličnu realizaciju, uključivanje u društvo i zapošljavanje u društvu koje počiva na znanju. 

Summerschool.ba programi ljetnih škola temelje se na praksi, čime je osigurano potrebno znanje polaznika i primjena takvog stečenog znanja na tržištu rada. U programima sumerschool.ba ljetnih škola proučavaju se u istom omjeru prakse i teorije kroz obavezne kolegije, čime se stiču ključne kompetencije.

Osnovni cilj Summerschool.ba programa ljetnih škola je prenošenje stručnih vještina. Polaznicima summerchool.ba programa ljetnih škola pružit će se mogućnost usvajanja sposobnosti iz vođenja projekata, te osnovnih metodoloških principa istraživanja, kako bi sa završenim odabranim summerscool.ba programom ljetne škole polaznici bili konkurentniji i na domaćem i na međunarodnom tržištu, kao budući stručni i vodeći ljudi, donositelji odluka i sudionici. 

Polaznici Summerschool.ba programa ljetne škole će po završetku odabranog akademskog ili kursa cjeloživotnog učenja biti u stanju razumjeti i procijeniti korisne potencijale svih ponuđenih programa, te znati kreirati, analizirati, planirati, organizirati, kontrolisati i realizirati procese unutar izabranog područja djelovanja.

bottom of page