top of page

USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA LJETNE ŠKOLE

„Ljetna škola - Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“   namijenjena je osobama koje žele da steknu opšta i specifična znanja, kao i da unaprijede svoja postojeća znanja iz domena efektivnog i efikasnog djelovanja u slučajevima nasilja nad djecom, a posebno psiholozima, pedagozima, direktorima, nastavnicima, učiteljima, odgajateljima u osnovnim, srednjim i predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, roditeljima, socijalnim radnicima, policajacima, tužiocima i sudijama.

 

Uslov za pohađanje programa „Ljetna škola -  Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ je završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studenti (I,II i III ciklusa studija), ili studenti koji trenutno pohađaju studijski program prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanističkih ili prirodnih nauka.

 

Svi zainteresovani koji imaju uslove za upis na program „Ljetna škola  -  Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“, moraju aplicirati najkasnije do 20.05.2016. godine, putem online forme.

 

OBAVEZE POLAZNIKA LJETNE ŠKOLE

Obaveze polaznika „Ljetne škole  -  Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ su obavezno pohađanje nastave i vježbi i izrada završnog zadatka.


OPTEREĆENJE POLAZNIKA I ZAVRŠNI ISPIT
Procjena opterećenja studenata:
•    Ukupno 80 sati 
•    1. 36 kontakt sati (5 sati dnevno)
•    2. 20 sati vježbi (3 sata dnevno)
•    3. 24 sata čitanja i izrada završnog rada (3 sata dnevno) 
•    Način provjere znanja: Izrada grupnog završnog zadatka


DIPLOMA

Polaznicima programa „Ljetna škola - Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ izdat će se diploma Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu o necikličnom programu obrazovanja. Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi koji opisuje program Ljetne škole.

bottom of page