top of page

USLOVI ZA UPIS POLAZNIKA LJETNE ŠKOLE

Uslov za upis „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“ je završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studenti ( I,II i III ciklusa studija), ili studenti koji trenutno pohađaju studijski program prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanističkih ili prirodnih nauka. 

 

Svi zainteresovani koji imaju uslove za upis na program „Međunarodna Ljetna škola  -  Upravljanje u kriznim situacijama“, moraju aplicirati najkasnije do 15.06.2016. godine, putem online forme.

 

OBAVEZE POLAZNIKA LJETNE ŠKOLE

Obaveze polaznika „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“ su obavezno pohađanje nastave i vježbi i izrada završnog zadatka.


OPTEREĆENJE POLAZNIKA I ZAVRŠNI ISPIT
Procjena opterećenja studenata:
•    Ukupno 80 sati (3 ECTS)
•    1.36 kontakt sati (5 sati dnevno) – 1,5 ECTS 
•    2.20 sati vježbi (3 sata dnevno) – 0,5 ECTS
•    3.24 sata čitanja i izrada završnog rada (3 sata dnevno) – 1 ECTS
•    Način provjere znanja: Izrada grupnog završnog zadatka


DIPLOMA
Nakon ispunjenih svih obaveza definisanih silabusom programa „Međunarodne Ljetne škole  -  Upravljanje u kriznim situacijama“, polaznicima koji su stekli uslove, biće dodijeljene dvije diplome, izdate od strane Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Veleučilišta Velika Gorica. Prema broju sati predviđenim programom (80 sati), polaznicima će se izdati diploma Veleučilišta Velika Gorica sa 3 ECTS kredita.

bottom of page