top of page
Prof. Dr. Nedžad Korajlić
 
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Poštovani polaznici „Zimske škole  -  Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“,

 

kao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu iznimno sam ponosan i sretan zbog pokretanja programa „Zimska škola  -  Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“. Posebno mi je zadovoljstvo što ovaj projekat necikličnog oblika obrazovanja realizujemo u partnerstvu sa MICROSOFT-om u Bosni i Hercegovini, te iznova neskromno potvrđujemo da najveći prepoznaju najbolje. I obratno.


Namjera nam je da polaznici ove Zimske škole unaprijede svoja znanja u segmentu digitalne forenzike i informacijske sigurnosti.  Kontinuirana obuka i obrazovanje, odnosno usvajanje određenog stepena znanja i kompetencija iz područja digitalne forenzike i sigurnosti podataka je potrebna svima koji dolaze u doticaj s kriminalnim istragama koje uključuju digitalne dokaze. Razumijevanje pojma i  procesa informacijske sigurnosti, neophodno je, kako našim studentima, tako i svim profesionalcima, te zainteresovanim pojedincima. Profesori Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i eminentni stručnjaci iz prakse delegirani od strane MICROSOFT-a, te ostali profesionalci u ovom sektoru, prenijeće svoja bogata znanja i iskustva polaznicima ovog programa, te cijenim da je šestodnevna Zimska škola izvrsna prilika, kako za sticanje novih znanja i vještina, tako i za razmjenu iskustava, a svakako i za nova poznanstva i unapređenje saradnje u ovom specifičnom području.


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i MICROSOFT Bosna i Hercegovina provode program „Zimska škola  -  Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“ uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Raduje nas da su i mnoge druge relevantne institucije u Bosni i Hercegovini prepoznale značaj ovog projekta, a uspješno realizirane ljetne i zimske škole u prethodnom periodu potvrda su kvalitete naših programa, koje ćemo razvijati i u budućnosti, i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u široj regiji Zapadnog Balkana.

Prof. Dr. Dina Bajraktarević Pajević 
 
Voditeljica zimske škole

Poštovani polaznici „Zimske škole  -  Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“,


Digitalna forenzika se u svojoj sažetoj formi poistovjećuje sa procedurama ili modelima forenzičkog istraživanja prilagođenim specifičnostima digitalnoga okruženja, odnosno sa pretraživanjem, otkrivanjem, očuvanjem, prikupljanjem, provjerom, identifikacijom, analizom, interpretacijom i dokumentacijom i u konačnici prezentacijom digitalnih dokaza kao krivičnopravno relevantnih informacija sadržanih u  digitalnim uređajima. Iz kriminalističko – forenzičkog ugla digitalni uređaji i sa njima povezani tragovi kao izvori saznanja o činjenicama koje se trebaju utvrditi u krivičnom postupku, zahtijevaju prvenstveno pravilnu primjenu odgovarajućih procedura usmjerenih na njihovo pronalaženje, prikupljanje, osiguranje pa tek onda ekspertizu, jer upravo njihova adekvatna realizacija, iz ugla klasične krivično procesne teorije, opredjeljuje pokretanje i okončanje krivičnog postupka te umanjuje mogućnost počinjenja greški u postupanju sa potencijalnim dokaznim materijalom. Premda je u pitanju relativno mlada oblast forenzike koja se etablirala tek posljednjih deset godina, danas je nesporan njen značaj kao samostalnog naučnog područja, koje koristi naučno zasnovane i potvrđene metode. Intenzivan razvoj od improviziranog seta procedura i instrumenata do naučnog područja od izraženog akademskog interesa obilježila je konvergencija specifičnih IT, kriminalističkih i procesnopravnih sadržaja. Imajući prethodno navedeno na umu, program škole je koncipiran s ciljem promoviranja fundamentalnih znanja i vještina iz navedene oblasti kako bi se stvorila platforma za njenu inauguraciju u okvire bosanskohercegovačkog naučnog diskursa.  
Ova zimska škola nudi i specifične module posvećene izabranim sadržajima iz ekstenzivne oblasti informacijske sigurnosti koji su usmjereni na postizanje i očuvanje optimalnog stanja informacija u svim njihovim oblicima, kroz pravilnu primjenu odgovarajućih, zakonskih mjera i standarda. Posebnu pažnju zavređuju analize rizika informacijske nesigurnosti u kontekstima mreža i softverskih sistema, evaluacije dostupnih tehnoloških alata i protokola zaštite od rizika i mogući scenariji umanjenja sistemskih slabosti. 
Cilj realizacije programa ove zimske škole je usvajanje znanja iz oblasti forenzike digitalnih uređaja i informacijske sigurnosti. Poseban cilj ovog programa je da se polaznici upoznaju sa ključnim modelima digitalne forenzike u odnosu na Windows OS, tačnije sa forenzičkim artefaktima na Windows OS te sa alatima i postupcima digitalne forenzike na datoj platformi. Komplementarno, poseban cilj edukativnog procesa iz oblasti informacijske sigurnosti je upoznavanje polaznika sa općim pravilima zaštite i postupanja sa podacima primjenjivim u svim informacijskim kontekstima i nivoima i savladavanje njihove implementacije u okviru određene fizičke, tehničke ili organizacione strukture javne ili privatne prirode. 
Kao voditelj ove škole uvjerena sam da će se cjelovito i učinkovito implementirati zadaci i ciljevi ovog specifičnog edukativnog programa i time postaviti kvalitetan temelj za razvoj novih oblika svrhovite edukacije u naučnim okvirima ove savremene forenzičke discipline.

 

bottom of page