top of page

Za sve dodatne informacije u vezi prijave na program Ljetne škole možete se obratiti koordinatorima Ljetne škole:


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo


Ermina Bakić, koordinator Ljetne škole
Tel:  00387 (33) 561 243

Dr. sci Jasmin Budimlić, koordinator Ljetne škole za Bihać

Tel: 00387 (61) 849 309


Prof. dr Admir Hadžikadunić, rukovodilac programa cjeloživotnog učenja
Tel: 00387 (33) 561 243


e-mail: sumerschool@fkn.unsa.ba 

bottom of page