I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

September 2, 2016

Nove minisajtove sa galerijama fotografija i mogućnosti preuzimanja te dijeljenja na društvenim mrežama možete pronaći na www.summerschool.ba pod nazivom Galerije.

June 27, 2016

Detalje sa završene ljetnje škole možete pogledati u sljedećim galerijama:

Uvodna predavanja

Prvi dan

Drugi dan

Treći dan

Četvrti dan

Dodjela certifikata

June 23, 2016

Ljetna škola  „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“, koju uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo provodi Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, z...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

October 26, 2016

September 2, 2016

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts